DISTRIBUCIÓN DE HORARIOS POR SUBGRUPOS 5° MARTES

INTERMEDIO

 

GRUPO

Subgrupo A

Subgrupo B

5°DA 1

11.30 a 13.15

13.30 a 15.15

5° DB3

11.30 a 13.15

13.30 a 15.15

5° DC2

11.30 a 13.15

13.30 a 15.15

5°DH2

11.30 a 13.15

13.30 a 15.15

5° DH3

12.40 a 13.15

13.30 a 15.15